Inschrijfformulier voor nieuwe leden:

Nog geen proeflessen bij Top-It gevolgd? Om te voorkomen dat de trainingen te vol zitten is er een instroomlijst. Meer informatie en een inschrijfformulier voor deze instroomlijst vind je op de volgende pagina.

Proeflessen gevolgd en enthousiast? Lees dan hieronder alles goed door en schrijf je in als Top-It-lid en NKBV-lid.

Voordat je het inschrijfformulier invult:
Klimmen is een activiteit met risico's. Voordat je lid wordt moet je een beginnerscursus hebben gevolgd of voldoende kennis hebben hoe je deze sport veilig kan beoefenen. In een beginnerscursus leer je veilig zekeren, jezelf inbinden en elkaar controleren. Deze cursus kan bijvoorbeeld worden gevolgd via de klimhal Rock-Steady. De veiligheidsinstructies met betrekking tot het klimmen worden niet gedoceerd door Top-it. Om als lid van Top-it toegelaten te kunnen worden dient een kind minimaal 8 jaar te zijn.
Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom. Een klimdiploma is wel een vereiste.
Voordat je lid wordt dien je eerst het veiligheidsprotocol en het huishoudelijk reglement te lezen.

  

Veiligheid staat bovenaan bij onze vereniging. Om deze reden schrijven wij dan ook een aantal zekerapparaten voor bij onze jeugdige klimmers. Deze apparaten zijn door ons getest en worden het meest geschikt geacht. Elk jeugdlid dat bij ons trainingen volgt moet kiezen tussen één van de volgende zekerapparaten 

  • Black Diamond ATC Pilot met bijbehorende Black Diamond karabiner (verkrijgbaar bij Rock Steady) 

  • Jul2 met Belaymaster/Ball-Lock/Edelrid Trilock (Verkrijgbaar bij Rock-Steady) 

  • Mammut Smart met bijbehorende karabiner/Ball-Lock of Edelrid trilock 
     

Login en wachtwoord

Om lid te kunnen worden van Top-it, vragen wij je om onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Naast gegevens zoals naam, mailadres, adres, geboortedatum en rekeningnummer, wordt onder "account" gevraagd om een login en wachtwoord. Deze kan je zelf bepalen (maar onthoud het ingevulde graag goed!, anders kan je later niet meer inloggen).


Verplicht lidmaatschap NKBV bij lidmaatschap Top-it.
Top-it is sinds november 2013 formeel erkend door de NKBV.
Dit betekent dat alle leden van Top-it verplicht lid moeten zijn van de NKBV.
Dit is ook een voorwaarde om mee te doen met de activiteiten van Top-it.

Informatie met betrekking tot het lidmaatschap van de NKBV en de daaraan verbonden kosten vind je op de website van de NKBV. 

Gebruik bij het inschrijven bij de NKBV de actiecode: TOPIT

Eén keer per jaar wordt volgens artikel 10.3.f van het huishoudelijke reglement de ledenlijst naar de NKBV gestuurd ter controle van het NKBV lidmaatschap.
De NKBV ontvangt deze lijst enkel en alleen ter controle. De NKBV mag de ledenlijst niet voor haar eigen doeleinden gebruiken.

 

Machtiging voor automatische incasso
Eén van de verplichte velden op het inschrijfformulier is de automatische incasso. Top-it maakt gebruik van een automatische incasso voor het incasseren van de contributie en van de eventuele trainingsbijdrage(n). Met het versturen van het ingevulde inschrijfformulier, machtig je Top-it dus voor het jaarlijks incasseren van de contributie en van de eventuele trainingsbijdrage(n), totdat je de machtiging zelf intrekt. Deze machtiging kan worden ingetrokken door voor aanvang van het verenigingsjaar (1 september) een mail aan Top-it te sturen waarin de machtiging wordt ingetrokken. Een (onterecht) afgeschreven bedrag kan op verzoek van een lid binnen 30 dagen door de bank van het betreffende lid worden teruggeboekt ("storneren"). 

In het geval van minderjarige kinderen, moet onderstaande inschrijfformulier door een ouder worden ingevuld.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt met ingang van 1 september 2015: €15 (jeugdleden tot 18 jaar) of €25 (vanaf 18 jaar). Dit bedrag kan eenmaal per jaar worden bijgesteld in de jaarvergadering. Voorafgaand aan de jaarvergadering ontvangen alle geregistreerde leden, mits zij een actueel mailadres hebben ingevuld, een mail met een uitnodiging en de te bespreken agendapunten.

 

Trainersbijdrage
Top-it geeft trainingen aan zowel jeugd als volwassenen. 

 

Voor de volwassenen bedraagt de trainingsbijdrage ongeveer €60,- per jaar. Er wordt op dit moment een nieuwe training georganiseerd. De trainingsbijdrage is afhankelijk van het aantal deelnemers. Daarom is de hoogte van dit bedrag nog niet definitief.

 

De jaarlijkse trainingsbijdrage voor jeugdleden bedraagt €40,- voor ongeveer 40 trainingen per jaar. Deze bijdrage geldt voor het volgen van 1 trainingsmoment per week. Het is natuurlijk ook mogelijk om meerdere trainingen per week te volgen (en te betalen). Als een jeugdlid bijvoorbeeld op zowel woensdagmiddag als zaterdagochtend traint, dan wordt de totale trainingsbijdrage 2 x €40 = €80 per jaar.

Op het inschrijfformulier wordt daarom ook gevraagd om aan te geven of er training wordt gevolgd, en zo ja, welke trainingen dit zijn. 

Net als de contributie kan de trainingsbijdrage eenmaal per jaar worden bijgesteld in de jaarvergadering.


Lidmaatschap bergsportvereniging en/of bergsportverzekering:
Als je mee wilt doen met buitenactiviteiten, zoals boulderen of buitenklimmen, dan moet je hiervoor extra verzekerd zijn. De (meeste) zorgverzekeringen dekken namelijk geen ongevallen veroorzaakt door buitensporten zoals klimmen. De Nederlandse Klim- en Bergsport Verzekering (NKBV) biedt een goede bergsportverzekering aan (www.nkbv.nl).


Inschrijfformulier voor lidmaatschap Top-it:
Naam
Aanhef

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Contact
E-mail (Nieuwsbrief/Factuur) *
Telefoon *
Mobiel
Mobiel 2
Thuisadres
Adres *
Huisnummer *
Toevoeging
Postcode *
Plaats *
Overig
NKBV Lidnummer (Geen spaties)
Geboortedatum *
Naam ouder jeugdlid
Opmerkingen
Account
Login (Min. 5 karakters) *
Wachtwoord (Min. 6 karakters) *
Herhaal wachtwoord*
IBAN *
Rekeninghouder *
Automatische incasso? *

Profielfoto
Extra vrijwillige bijdrage
Communicatie
Email notificaties - algemeen

Trainingsdag (Belangrijk: voor juiste facturering en het ontvangen van juiste nieuwsbrieven)
Dag en tijdstip (Meerdere keuzes mogelijk) *
Afgeronde NKBV cursusen
Klimvaardigheidsbewijs
Huishoudelijk reglement en veiligheidsprotocol
Huishoudelijk reglement gelezen: *
Veiligheidsprotocol gelezen: *
Verificatie
Om spam te voorkomen maken wij gebruik van een verificatie voor dit formulier. Om het formulier te verzenden moet u de afgebeelde code invullen. De code is niet hoofdlettergevoelig; u kunt hierbij ook kleine letters invullen.
velden gemarkeerd met een '*' zijn verplicht
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?